حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره آبادان, آپارتمان, تهران دلوکس, سوئیت در آبادان
200,000تومان
اجاره سوئیت مبله دو خواب در آبادان امیری کد - 1232
اجاره آبادان, آپارتمان, تهران دلوکس, سوئیت در آبادان

اجاره سوئیت مبله دو خواب در آبادان امیری کد – ۱۲۳۲

خواب: 2

آپارتمان

تهران دلوکس ۱

5 ماه پیش

200,000تومان

خواب: 2

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, تهران مبله, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, مرکز خرید, منزل دربستی, منزل مبله, ویلا مبله
350,000تومان
اجاره منزل در خیابان هنرستان مشهد کد-511
اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, تهران مبله, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, مرکز خرید, منزل دربستی, منزل مبله, ویلا مبله

اجاره منزل در خیابان هنرستان مشهد کد-۵۱۱

خواب: 2حمام : 2m²: 90

آپارتمان

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

350,000تومان

خواب: 2حمام : 2m²: 90

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس
250,000تومان
اجاره منزل دو خواب در هاشمیه مشهد کد-510
اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس

اجاره منزل دو خواب در هاشمیه مشهد کد-۵۱۰

خواب: 2حمام : 2m²: 85

آپارتمان

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

250,000تومان

خواب: 2حمام : 2m²: 85

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه
250,000تومان
اجاره منزل مبله مشهد نزدیک حرم کد-509
اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه

اجاره منزل مبله مشهد نزدیک حرم کد-۵۰۹

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

آپارتمان

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

250,000تومان

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه
500,000تومان
خانه اجاره ای مبله در مشهد هنرستان کد-512
اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه

خانه اجاره ای مبله در مشهد هنرستان کد-۵۱۲

خواب: 2حمام : 2m²: 120

آپارتمان

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

500,000تومان

خواب: 2حمام : 2m²: 120

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, مرکز خرید, منزل دربستی, منزل مبله, ویلا مبله
200,000تومان
اجاره سوئیت یک خواب مشهد وکیل آباد کد-508
اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, مرکز خرید, منزل دربستی, منزل مبله, ویلا مبله

اجاره سوئیت یک خواب مشهد وکیل آباد کد-۵۰۸

خواب: 1سرویس: 1m²: 80

آپارتمان

تهران دلوکس ۱

5 ماه پیش

200,000تومان

خواب: 1سرویس: 1m²: 80

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, منزل مبله, ویلا مبله
منزل اجاره ای مبله در مشهد وکیل آباد کد-507
اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, آپارتمان مبله در مشهد, اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, منزل مبله, ویلا مبله

منزل اجاره ای مبله در مشهد وکیل آباد کد-۵۰۷

آپارتمان

مدیرسایت

5 ماه پیش

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, منزل دربستی, منزل مبله, ویلا مبله
400,000تومان
اجاره ویلای دربست در مشهد مصلی کد-506
اجاره, جدید آپارتمان, آپارتمان مبل, اجاره مبله, پارک آبی, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, منزل دربستی, منزل مبله, ویلا مبله

اجاره ویلای دربست در مشهد مصلی کد-۵۰۶

خواب: 3حمام : 2m²: 180

آپارتمان

تهران دلوکس ۱

5 ماه پیش

400,000تومان

خواب: 3حمام : 2m²: 180

آپارتمان

5 ماه پیش

اجاره, جدید اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, منزل مبله, ویلا مبله
250,000تومان
اجاره آپارتمان مبله مشهد وکیل آباد کد-505
اجاره, جدید اجاره خانه مبله در مشهد, اجاره مبله, پارک وکیل آباد, تهران دلوکس, حرم امام رضا, حرم مطهر, خانه, سوئیت مبله, منزل مبله, ویلا مبله

اجاره آپارتمان مبله مشهد وکیل آباد کد-۵۰۵

خواب: 2m²: 80

آپارتمان

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

250,000تومان

خواب: 2m²: 80

آپارتمان

5 ماه پیش