حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره, جدید اجاره مبله, تهران دلوکس, تهران مبله, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, ویلا مبله
350,000تومان/روزانه
اجاره روزانه آپارتمان مبله در شمشک-کد 914
اجاره, جدید اجاره مبله, تهران دلوکس, تهران مبله, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, ویلا مبله

اجاره روزانه آپارتمان مبله در شمشک-کد ۹۱۴

خواب: 1سرویس: 1

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

350,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید اجاره مبله, تهران دلوکس, تهران مبله, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, شمشک, ویلا مبله
350,000تومان/روزانه
اجاره سوئیت مبله در شمشک-کد 920
اجاره, جدید اجاره مبله, تهران دلوکس, تهران مبله, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, شمشک, ویلا مبله

اجاره سوئیت مبله در شمشک-کد ۹۲۰

خواب: 1سرویس: 1m²: 20

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

350,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 20

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید
500,000تومان/روزانه
اجاره آپارتمان مبله و سوییت درشمشک-کد 921

خواب: 1سرویس: 1m²: 80

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

500,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 80

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید
400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 75

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 75

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید
250,000تومان/روزانه

سرویس: 1m²: 40

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

250,000تومان/روزانه

سرویس: 1m²: 40

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید آپارتمان, اجاره سوئیت روزانه در شمشک, اجاره مبله, تهران مبله, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, شمشک, منزل مبله, ویلا مبله
350,000تومان/روزانه
اجاره, جدید آپارتمان, اجاره سوئیت روزانه در شمشک, اجاره مبله, تهران مبله, سوئیت مبله, سوئیت ویلا, شمشک, منزل مبله, ویلا مبله

اجاره خانه مبله شمشک-کد ۹۲۴

خواب: 2سرویس: 1m²: 90

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

350,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 90

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید
600,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 90

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

600,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 90

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید
600,000تومان/روزانه
اجاره کوتاه مدت آپارتمان مبله و شیک در شمشک-کد 926

خواب: 2سرویس: 1m²: 90

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

600,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 90

ویلا

1 سال پیش

اجاره, جدید اجاره سوئیت روزانه در شمشک, اجاره مبله, تهران دلوکس, سوئیت مبله, شمشک
350,000تومان/روزانه
اجاره سوئیت روزانه در شمشک-کد 927
اجاره, جدید اجاره سوئیت روزانه در شمشک, اجاره مبله, تهران دلوکس, سوئیت مبله, شمشک

اجاره سوئیت روزانه در شمشک-کد ۹۲۷

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

ویلا

تهران دلوکس ۲

1 سال پیش

350,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

ویلا

1 سال پیش