حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره, جدید
8,500,000تومان/روزانه
اجاره ویلا در کردان یک روزه-کد 951
8,500,000تومان/روزانه

6 ماه پیش

اجاره, جدید

خواب: 2سرویس: 1m²: 1500

ویلا

تهران دلوکس ۲

6 ماه پیش

خواب: 2سرویس: 1m²: 1500

ویلا

6 ماه پیش

اجاره, جدید
000
اجاره روزانه ویلا استخردار کردان-کد 905

خواب: 1سرویس: 1m²: 100

ویلا

تهران دلوکس ۲

6 ماه پیش

خواب: 1سرویس: 1m²: 100

ویلا

6 ماه پیش

اجاره, جدید
450,000تومان/روزانه
اجاره روزانه ویلا در کردان-کد 906

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

تهران دلوکس ۲

6 ماه پیش

450,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 110

ویلا

6 ماه پیش

اجاره, جدید
250,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

ویلا

تهران دلوکس ۲

6 ماه پیش

250,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 50

ویلا

6 ماه پیش

اجاره, جدید
1,500,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 250

ویلا

تهران دلوکس ۲

6 ماه پیش

1,500,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 250

ویلا

6 ماه پیش

ویژه
اجاره, جدید
6,500,000تومان/روزانه
اجاره ویلا لوکس دو خواب استخردار در کردان-کد 909

خواب: 2سرویس: 1

ویلا

تهران دلوکس ۲

6 ماه پیش

6,500,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1

ویلا

6 ماه پیش

اجاره, جدید
8,500,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 120

ویلا

تهران دلوکس ۲

6 ماه پیش

8,500,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 120

ویلا

6 ماه پیش