حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره, جدید
450,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

450,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
250,000تومان/روزانه

سرویس: 1m²: 20

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

250,000تومان/روزانه

سرویس: 1m²: 20

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 80

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 80

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 75

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 75

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
250,000تومان/روزانه

سرویس: 1m²: 40

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

250,000تومان/روزانه

سرویس: 1m²: 40

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
600,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 90

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

600,000تومان/روزانه

خواب: 2سرویس: 1m²: 90

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
600,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 90

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

600,000تومان/روزانه

خواب: 3سرویس: 1m²: 90

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
600,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 90

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

600,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 90

ویلا

5 ماه پیش

اجاره, جدید
400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

ویلا

تهران دلوکس ۲

5 ماه پیش

400,000تومان/روزانه

خواب: 1سرویس: 1m²: 60

ویلا

5 ماه پیش